Գաղտնիության կամ Կոնֆիդենցիալության Պայմաններ

 

Գաղտնիության կամ կոնֆիդենցիալության սույն պայմանները վերաբերում են նրան, թե ինչպես է ditaran.am կայքը հավաքում, օգտագործում, պահում և տրամադրում ditaran.am կայքի /այսուհետ՝ Կայք/ օգտատերերից /այսուհետ՝ Օգտատեր/ ստացված տեղեկությունները։

 

Անձնական տեղեկություններ

Կայքը կարող է Օգտատերերից հավաքել անձնական տեղեկություններ տարբեր ձևերով, որոնք ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում Օգտատերերի կողմից Կայք այցելելու, ձևանմուշներ լրացնելու, ծառայություներ մատուցելու և/կամ ստանալու, ինչպես նաև Կայքում այլ գործողություններ իրականացնելու ընթացքում։ Օգտատերերը Կայքն այցելում են անանուն։ Անհրաժեշտության դեպքում, օգտատերերին կարող է առաջարկվել հայտնել անուն-ազգանունը, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Կայքը հավաքում է այդ տեղեկությունները միմիայն այն դեպքում, երբ Օգտատերերը կամավոր հայտնում են այդ տեղեկությունները։ Օգտատերերը ցանկացած պահին կարող են հրաժարվել տրամադրել անձնական տեղեկությունները, հասկանալով որ դա կարող է բերել Կայքի կողմից մատուցվող ծառայությունների սահմանափակմանը։

 

Ոչ անձնական տեղեկություններ

Կայքը կարող է Օգտատերերից հավաքել ոչ-անձնական տեղեկություններ Օգտատերերի կողմից Կայք այցելելու ընթացքում։ Ոչ-անձնական տեղեկությունները ներառում են համակարգչի տեսակը և Օգտատիրոջ կողմից Կայքից օգտվելու տեխնիկական միջոցները, ինչպիսիք են օպերացիոն համակարգը, ինտերնետ տրամադրող ծառայություն մատուցողը և այլ նմանատիպ տեղեկություններ։

 

Զննարկչի նշոցիկները

Կայքը կարող է օգտագործել նշոցիկներ Օգտատերերի այցելությունը բարելավելու համար։ Օգտատերերի զննարկիչը տեղադրում է նշոցիկները կոշտ սկավառակի վրա նշումները պահելու համար և դրանց մասին տեղեկություններին ժամանակ առ ժամանակ հետևելու համար։ Օգտատերերը կարող են իրենց զննիչներում սահմանել նշոցիկներ հավաքելուց հրաժարում կամ նշոցիկներ հավաքելու դեպքում ծանուցում։ Եթե այդպես արվի, ապա Կայքի որոշ մասեր կարող են ոչ-պատշաճ գործել։

 

Ինչպես է Կայքը օգտագործում հավաքված տեղեկատվությունը

Կայքը կարող է Օգտատերերից հավաքել տեղեկություններ և օգտագործել դրանք հետևյալ նկատակներով.

  • Կայքի գործառույթները պատշաճ իրականացնելու համար.
  • Օգտատերերին մատուցվող ծառայությունները բարելավելու համար.
  • էլեկտրոնային նամակներ կամ SMS կարճ հաղորդագրություններ պարբերաբար ուղարկելու համար։

 

 

Ինչպես է Կայքը պաշտպանում Օգտատերերի տեղեկությունները

Կայքը որդեգրել է տեղեկություների հավաքման, պահպանման և օգտագործման պատշաճ ընթացակարգեր և անվտանգության միջոցներ, որոնք պաշտպանում են չլիազորված մուտքից և Կայքում պահպանվող տեղեկությունների, գաղտնաբառերի, մուտքանունների, գործողությունների տեղեկության և տվյալների փոփոխումից, բացահայտումից և վնասումից։

 

Երբ է Կայքը կիսվում Օգտատերերի տեղեկություններով

Կայքը երբեք չի կիսվում Օգտատերերի անձնական տեղեկություններով այլոց հետ, բացառությամբ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ոչ-անձնական ընդհանրական ժողովրագրական տեղեկությունը, որը վերաբերվում է այցելուների քանակին և ժողովրդագրական տվյալներին առանց որևէ անձնական տվյալների բացահայտման կարող է տրամադրվել վստահելի գործընկերներին գովազդային և մարքետինգային նպատակներով։

 

Գաղտնիության կամ կոնֆիդենցիալության պայմանների փոփոխությունը

Կայքն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սույն Գաղտնիության կամ կոնֆիդենցիալության պայմաններն իր հայեցողությամբ։ Կայքը հորդորում է սույն էջում հաճախակի ճշտել Գաղտնիության կամ կոնֆիդենցիալության պայմանների փոփոխությունները։ Օգտատերերը ընդունում են, որ Գաղտնիության կամ կոնֆիդենցիալության պայմանների պարբերական ճշտումը և  փոփոխություններին տեղեկանալը իրենց պատասխանատվությունն է։

 

Սույն Պայմանների ընդունումը

Օգտագործելով այս Կայքը, Օգտատերերը համաձայնվում են սույն Պայմաններին։ Եթե Օգտատերը համաձայն չէ սույն պայմաններին, խնդրում ենք չօգտվել կայքից։ Պայմանների փոփոխությունների տեղադրումից հետո Կայքի օգտագործումը նշանակում է սույն Պայմանների փոփոխությունների հետ համաձայնում և ընդունում։

 

Սույն Պայմանների վերաբերյալ Կայքին դիմելը

Եթե Օգտատերերն ունեն հարցեր սույն Պայմանների, դրանց կիրառման կամ Կայքի օգտագործման վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել մեզ։