Մեր մասին

Դիտարանի ծրագիրը իրականացնում Նորարարական զարգացման հիմնադրամը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Նորարական զարգացման հիմնադրամի երկարաժամկետ նպատակն է խթանել նորարարական մոտեցումների օտագործումը Հայաստանում զբոսաշրջության և թանգարանային ոլորտներում։ Հիմնադրամը նպաստում է Դիլիջանի համայնքային զարգացմանը և դեպի Տավուշի մարզ զբոսաշրջային հոսքի ավելացմանը։

ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից։ Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից՝ «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի միջոցով: Ծրագիրը Եվրոպական միության «ԵՄ-ն բիզնեսի համար» նախաձեռնության մաս է կազմում։

ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից: Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի կողմից։