FLYING MONSTERS, անգլերեն

40 րոպե

Դևիդ Ատենբորոյի «Ճախրող հրեշներ» /Flying Monsters/ բնօրինակով՝ անգլերեն։

Նկարահանված է՝ National Geographic-ի կողմից։

 

blank
Գնել տոմս